Organisasi di tingkat Daerah terdiri dari Pengurus Daerah dan Staf Pelaksana serta Relawan-relawan.

Pengurus Daerah adalah perseorangan yang komposisinya melalui mekanisme MUSDA yang dilaksanakan setiap 4 (empat) Tahun sekali.

Staf Pelaksana adalah selaku operasional (program dan keuangan) setiap harinya dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif Daerah (Direksda) yang dibantu oleh staf dan relawan-relawan program.

Pengurus Daerah Periode 2016 – 2020

Penasehat                    :

1. Drs. H. Ambas Syam, MS

2. Hj. Rini Riatika Djohari, SE

3. Drs. Andi Idris Sebbu, MM

4. Drs. H. Arifin Nganro, MM

Ketua                         : Dr.dr.Leo Prawirodiharjo,Sp.OG(K),SM,MM,M.Kes,PhD

Wakil Ketua I             : dr. Erdayanti, S.Ked

Wakil Ketua II            : Dra. Hj. Sumiaty Hamsiar, M.Si

Wakil Ketua III           : dr. Stevanus Sumilat, Sp.OG

Wakil Ketua IV           : Nurhasnaini Hasan

Sekretaris                   : Supriadi Torro, S.Pd, M.Si

Wakil Sekretaris I      : Mardiansyah

Wakil Sekretaris II     : A. Wirdati, SKM

Bendahara                 : Dr. Ir. Cherly Elizabeth, MP

Wakil Bendahara I    : Hasmia Wahyunisa

Wakil Bendahara II  : Kartini

Staf Pelaksana

Direktur Eksekutif Daerah           : Andi Iskandar Harun

Sekretariat                                          : Yesi Gusnawati

Keuangan                                            : Agustinus Leonard Utong, SE ; Azwar Aslam, SE

Program                                              :

 1.   Kun Anang Supanto
 2.   Imam Ghozalie
 3.   Azis
 4.   Steven Kamasi
 5.   Risna
 6.   Haerani
 7.   Hasti
 8.   Hamsia
 9.   Merly

Youth Forum                                       :

 1.   Dwi Agustini Matur (Koordinator)
 2.   Putri Reski Amin
 3.   Riska Damayanti S.
 4.   Nurhasnaini Hasan
 5.   Syasa Sri Ayu Putri Mentari
 6.   Reflin Entengo
 7.   Yeni Sulfiani
 8.   Muh. Isra Anatullah Amir
 9.   Usman Pala
 10.   Kartini
 11.   Iman Hamid Ghazali
 12.   Jumaeni Indah Ramadhani
 13.   Mardiansyah
 14.   Sugianto Irdawansyah
 15.   Kasmiati
 16.   Ria Saida
 17.   Hasmia Wahyunisa
 18.   Nindy Failazury Putri
 19.   Abd. Rifai